Baner1 Baner 5 Baner4 Baner 6

Tablica informacyjna budowy

Tablica informacyjna budowy
Cena: 39,90 zł
 
Tablica informacyjna budowy

Tablicę informacyjną budowy

Jest to tablica umieszczana na placu budowy, zawierająca podstawowe informacje o budowie i osobach będących uczestnikami procesu budowlanego oraz danymi kontaktowymi. Wygląd, sposób umieszczenia tablicy oraz zakres informacji wymaganych, które powinny się na niej znaleźć, określają przepisy wykonawcze tj.rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DzU 02.108.953 z dnia 17.07.2002 r.), z późniejszymi zmianami.

 

Potrzebujesz pomocy?